Hiện tại Zagido.com có tệp khách hàng riêng cần các nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa với giá cạnh tranh

Công ty CP Tập Đoàn Vimido chịu trách nhiệm bán hàng trên kênh Zagido.com và tệp khách hàng riêng của mình

Các nhà cung cấp vui lòng gửi chào báo giá và thông tin sản phẩm tới Mail: vdg.zagido@gmail.com

hoặc liên hệ hotline:0912311137