Bảng giá đất mới của Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 5-5

Bảng giá đất mới của Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 5-5 - Ảnh 1.

Phạm Văn Đồng là một trong những đường có giá đất cao theo bảng giá đất mới ban hành – Ảnh: HỮU KHÁ

Chiều 18-4, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất này có hiệu lực kể từ ngày 5-5-2020 thay cho bảng giá đất tại quyết định 06 năm 2019

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quy định giá đất ở, giá đất thương mại – dịch vụ, giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp ở 2.372 tuyến đường đô thị đã đặt tên, trong đó bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại quyết định 06.

Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai theo quy định tại khoản 1 điều 107 Luật đất đai 2013 và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo bảng giá các loại đất tại quyết định số 46 ngày 20-12-2016 và quyết định số 06 ngày 31-1-2019 của UBND TP.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, so với bản giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2. Bảng giá đất này xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc.

Đà Nẵng thông qua bảng giá đất mới Đà Nẵng thông qua bảng giá đất mới

TTO – Bảng giá đất lần này có thay đổi so với bản giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan