Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 08:30 AM (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Cụ thể, tại Quyết định số 598/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định số 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-nhiem-tro-ly-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-1650645.tpo

Thiếu tướng Vũ Văn Kha được giao quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) cho một Thiếu tướng…

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan