Chỉ được xuất khẩu trang bằng 5 lần đã bán cho cơ sở y tế trong nước quá khó

Chỉ được xuất khẩu khẩu trang bằng 5 lần đã bán cho cơ sở y tế trong nước: Quá khó - Ảnh 1.

Nhu cầu nhập khẩu khẩu trang đang rất lớn nhưng sự chậm trễ của bộ, ngành có thể làm mất cơ hội của doanh nghiệp trong nước – Ảnh: N.Q.P.

Bộ Công thương đã thẳng thắn góp ý như vậy trong văn bản vừa gửi tới Bộ Y tế về phương án sửa đổi, bổ sung nghị quyết 20 của Chính phủ liên quan tới việc xuất khẩu khẩu trang y tế.

Trước đó, trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Y tế đề xuất chỉ cho doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế nếu đã bán hoặc có văn bản thỏa thuận hỗ trợ cho các cơ sở y tế trong nước tối thiểu 20% số lượng khẩu trang dự kiến xuất khẩu. Theo quan điểm của Bộ Y tế, doanh nghiệp được xuất khẩu khẩu trang không quá 5 lần số khẩu trang đã bán, hỗ trợ cơ sở y tế trong nước.

Quy định này trên thực tế khó triển khai, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể ký hợp đồng bán khẩu trang cho cơ sở y tế trong nước trong thời gian ngắn. Chưa kể trường hợp cơ sở y tế trong nước không có nhu cầu mua khẩu trang hoặc chỉ mua với một số lượng rất nhỏ, Bộ Công thương nhấn mạnh.

Cũng theo bộ này, việc đấu thầu hoặc thương lượng để đi đến ký hợp đồng mua khẩu trang y tế cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Do vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình văn bản công bố trúng thầu và hợp đồng đã ký kết với cơ sở y tế sẽ không đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng về tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế.

Bên cạnh đó, việc quy định doanh nghiệp phải hỗ trợ cơ sở y tế trong nước tương đương 20% lượng khẩu trang xuất khẩu cũng là quá cao.

Cả nước hiện có khoảng 47 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế với khả năng sản xuất tối đa có thể đáp ứng khoảng 25,5 triệu khẩu trang/ngày. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không thể hoạt động tối đa hết công suất nên theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp này hiện có thể sản xuất khoảng 13 triệu khẩu trang/ngày, trong đó có hơn 7 triệu chiếc khẩu trang y tế và hơn 6 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn.

Đến nay, Bộ Y tế đã mua được khoảng 46,15 triệu khẩu trang y tế trong tổng số 60 triệu khẩu trang cần mua vào để dự trữ cho công tác phòng chống dịch bệnh, số khẩu trang cần tiếp tục mua vào gần 14 triệu chiếc, không quá lớn so với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Đề xuất trên của Bộ Y tế nếu được thông qua sẽ làm khó các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang trong nước.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất khẩu khẩu trang y tế, Bộ Công thương đề nghị sửa nghị quyết 20 của Chính phủ liên quan đến xuất khẩu khẩu trang y tế theo hướng vẫn duy trì cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế.

Doanh nghiệp được xuất khẩu khẩu trang y tế không hạn chế, nhưng trong hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu doanh nghiệp phải cam kết sẵn sàng cung cấp lượng khẩu trang tối thiểu bằng 10% năng lực sản xuất đã khai với Bộ Y tế để phục vụ nhu cầu trong nước khi cần huy động.

Với các doanh nghiệp đã bán hoặc hỗ trợ Bộ Y tế, cơ sở y tế trong nước tối thiểu 10% năng lực sản xuất thì được miễn cam kết.

Khi yêu cầu chống dịch trong nước tăng cao, Bộ Y tế có quyền hạn chế số lượng cấp phép hoặc dừng cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan