Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng – Ảnh: Quochoi.vn

Tờ trình về nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay (28-4).

Chính phủ khẳng định qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho thấy tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình gần 3.300 tỉ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình hơn 6.300 tỉ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 hơn 7.400 tỉ đồng/năm.

Chính sách này được đánh giá là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc thực hiện miễn thuế góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn.

Đồng thời khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính phủ cũng khẳng định việc đề nghị Quốc hội tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 là để góp phần đạt mục tiêu về số lượng doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm.

Hiệu ứng về mặt xã hội của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển hình thức kinh tế trang trại và ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều việc làm hơn trong khu vực nông thôn, giảm áp lực lao động đi làm tại các địa phương khác hoặc xuất khẩu lao động, từ đó giúp tăng thu nhập cho lực lượng lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan