Dân Lâm Đồng trồng thứ quả “bốc mùi”, thu tiền tỷ dễ dàng

Những năm gần đây, người dân xã Ðạ Oai (Lâm Đồng) đã đồng loạt chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả như mía, cây điều già cỗi… sang trồng sầu riêng ghép để phát triển kinh tế.Trước đây, xã Đạ Oai được xem là địa phương chuyên canh cây mía với diện tích mía lên đến:

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan