Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP.HCM – Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND các quận, huyện.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Các lĩnh vực mà ông Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo.

Ông Phong trực tiếp chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; theo dõi, chỉ đạo quận 1, quận 9, quận Thủ Đức và huyện Cần Giờ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 3.

Các lĩnh vực mà ông Lê Thanh Liêm sẽ trực tiếp chỉ đạo

Bên cạnh đó, ông Liêm phụ trách quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; phụ trách các ban chỉ đạo, ban điều hành, hội đồng, tổ công tác, chương trình, đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của chủ tịch UBND TP. Ông Liêm có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND TP theo dõi, chỉ đạo văn phòng UBND TP; theo dõi, chỉ đạo quận Tân Bình, Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chịu trách nhiệm giúp chủ tịch UBND chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước. Ông Tuyến có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo quận 4, quận 5, quận 11, quận Bình Thạnh.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 4.

Các lĩnh vực ông Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp chỉ đạo

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan có nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hoan sẽ theo dõi, chỉ đạo quận 2, quận 3, quận 6 và quận 10.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 5.

Các lĩnh vực mà ông Hoan trực tiếp chỉ đạo

Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND TP chủ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính, công tác thanh tra. Ông theo dõi, chỉ đạo quận 12, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp và huyện Củ Chi.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 6.

Các lĩnh vực mà ông Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giúp chủ tịch UBND chỉ đạo đề án TP.HCM trở thành đô thị thông minh, khi đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP. Ông Dương Anh Đức theo dõi, chỉ đạo quận 7, quận 8, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè.

Điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND TP.HCM - Ảnh 7.

Các lĩnh vực ông Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đã điều chỉnh, phân công nhiệm vụ với các thành viên UBND khác, cụ thể như sau:

– Ông Lê Đông Phong giữ chức vụ giám đốc Công an TP.

– Ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ tư lệnh Bộ tư lệnh TP.

– Ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ chánh văn phòng UBND TP.

– Ông Trương Văn Lắm giữ chức vụ giám đốc Sở Nội vụ.

– Bà Lê Thị Huỳnh Mai giữ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

– Ông Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế.

– Ông Huỳnh Thành Nhân giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hóa và thể thao.

– Ông Lê Minh Tấn giữ chức vụ giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội

– Ông Nguyễn Phước Trung giữ chức vụ giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức vụ giám đốc Sở Tài chính.

– Ông Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức vụ giám đốc Sở Du lịch.

– Ông Trần Quang Lâm giữ chức vụ giám đốc Sở Giao thông vận tải.

– Ông Lê Hòa Bình giữ chức vụ giám đốc Sở Xây dựng.

– Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường.

– Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ giám đốc Sở Quy hoạch – kiến trúc.

– Ông Huỳnh Văn Hạnh giữ chức vụ giám đốc Sở Tư pháp.

– Ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ chánh Thanh tra TP.

– Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ trưởng Ban dân tộc TP.

– Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ giám đốc Sở Khoa học và công nghệ.

– Ông Phạm Thành Kiên giữ chức vụ giám đốc Sở Công thương.

– Ông Lê Hồng Sơn giữ chức vụ giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan