Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 11:24 AM (GMT+7)

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 2

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 3

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NguyễnPhú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 5

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 6

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 7

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 8

Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 9

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 10

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII - 11

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề:

– Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;

– Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

– Số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về:

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019;

– Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10/2019) đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII;

– Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2019.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương thứ 12, khóa XII diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Chum-anh-Khai-mac-Hoi-nghi-Trung-uong-12-khoa-XII/395271.vgp

Điều động, luân chuyển cán bộ trước thềm Đại hội XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Từ tháng 7/2019 đến nay, để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm công tác cán bộ ở các địa phương…

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan