Không thể bầu phó chủ tịch UBND tỉnh

Không thể bầu phó chủ tịch UBND tỉnh vì… khuyết chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa nghỉ hưu, nhưng Quảng Trị chưa kiện toàn được chức danh này để thay thế nên việc bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh cũng không thực hiện được – Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 1-5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này vẫn chưa bầu bổ sung phó chủ tịch mới vì chưa có chủ tịch UBND tỉnh để giới thiệu ra HĐND bầu theo quy định. Cũng vì vướng quy định này, mà hiện tại ông Nguyễn Quân Chính, phó chủ tịch UBND tỉnh, cũng chưa được miễn nhiệm dù đã nghỉ hưu từ 1-3.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh này, đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2. Từ đó đến nay UBND tỉnh Quảng Trị chưa kiện toàn được chức chủ tịch tỉnh thay thế. UBND tỉnh này hiện đang chỉ có hai phó chủ tịch. Từ khi ông Chính nghỉ hưu, ông Hà Sĩ Đồng, phó chủ tịch thường trực, được phân công làm nhiệm vụ của chủ tịch UBND tỉnh.

Để có thể bầu bổ sung phó chủ tịch, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản xin Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giao người không phải là chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu (phó chủ tịch phụ trách hoặc chủ tịch HĐND tỉnh). Tuy nhiên, Bộ Nội vụ dẫn ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng không đồng ý.

Để tháo gỡ, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị làm quy trình để Bộ trình Thủ tướng phê duyệt quyền chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan