Lao dốc chưa có điểm dừng khi sức cầu suy yếu mạnh vì Covid-19

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 08:46 AM (GMT+7)

Thêm một báo cáo tiêu cực về triển vọng tiêu thụ dầu thô của thế giới đã khiến thị trường mất cân bằng, giá dầu tiếp tục giảm mạnh.CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

(Số liệu cập nhật lúc 03:08 18/04/2020) – Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers


Việt Nam
Thế giới
Mỹ
Ý
Đức
Anh

  Ca nhiễm bệnh

  Ca tử vong

  Ca khỏi bệnh

STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

‘;
}
if(htmlCoronaListdetail != ”){
document.getElementById(‘coronaListdetail’).innerHTML = htmlCoronaListdetail;
}
}
v_count_total = Object.keys(arrCoronatotal).length;
if(v_count_total >0){
for(var j=0;j3) {
for (i=stringNum.length; i>-1; i–) {
if ( (c==3) && ((stringNum.length-i)!=stringNum.length) ) {
stringNum.splice(i, 0, “.”);
c=0;
}
c++
}
return stringNum.join(”);
}
return num;
}

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan