Loại củ xưa chỉ vứt đi hoặc làm phân bón, nay đào lên bán kiếm bộn tiền

Trước kia, mỗi lần thu hoạch chuối, người dân đã để phần này hoai mục thành phân hữu cơ. Mấy năm gần đây, bộ phận bỏ đi này đã trở thành một mặt hàng bán chạy giúp bà con thêm thu nhập. Đó là:

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan