Loài từng “phát sốt“ cả triệu đồng/kg, dân lùng mua đem bán giờ ra sao?

Loài từng “phát sốt“ cả triệu đồng/kg, dân lùng mua đem bán giờ ra sao?
Chúng bị săn lùng quá mức dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nên hiện nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu để trồng và bảo tồn.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan