Nhìn như khoai sắn nhưng giống hoa này lại đem về thu nhập cả tỷ đồng/năm

Ở TPHCM không hiếm người chơi hoa sứ, nhưng người trồng hoa sứ với mục đích kinh tế thì không nhiều. Một trong những nơi trồng nhiều hoa sứ và có quy mô tập trung nhất của thành phố là địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Theo thống kê của hội nông dân huyện Bình Chánh, hiện trên địa bàn huyện có khoảng:

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan