Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ

Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 1.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 2.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 3.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 4.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 5.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 6.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 7.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 8.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 9.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 10.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 11.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 12.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 13.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 14.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 15.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 16.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 17.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 18.
Lật giở bí mật ‘cánh quân thứ sáu’ của chiến thắng 30-4 Lật giở bí mật ‘cánh quân thứ sáu’ của chiến thắng 30-4

TTO – Có một lực lượng quân sự ngoại giao đặc biệt trong Trại Davis, lực lượng được ví như ‘cánh quân thứ 6’, hoạt động công khai ngay giữa lòng đối phương, bên ‘Lầu Năm góc của phương Đông’, góp phần quan trọng cho chiến thắng 30-4 lịch sử.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan