Sở LĐTBXH TP.HCM kiểm điểm 9 đơn vị trực thuộc theo kết luận thanh tra

Sở LĐTBXH TP.HCM kiểm điểm 9 đơn vị trực thuộc theo kết luận thanh tra - Ảnh 1.

Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách tiền, hiện vật từ thiện – Ảnh: T.L.

Theo kế hoạch, có 9 đơn vị trực thuộc phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm công tác xã hội – giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Làng thiếu niên Thủ Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa.

Giám đốc Sở thành lập 2 tổ công tác để tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân Thủ trưởng của 9 đơn vị này. 2 tổ công tác phải báo cáo kết quả cho ban giám đốc Sở trước ngày 15-6.

Đối với 9 đơn vị có thiếu sót, giao giám đốc các đơn vị phải viết bản kiểm điểm của tập thể ban giám đốc và cá nhân giám đốc trên cơ sở xác định trách nhiệm đối với sai phạm theo nội dung kết luận thanh tra một cách trung thực, thành khẩn, tự giác nhận thiếu sót, sai phạm; không né tránh, giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có) và biện pháp khắc phục. 

Cụ thể:

Việc quản lý tiền từ thiện, tiền con nuôi tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Công tác quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Trung tâm công tác xã hội -giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Trung tâm công tác xã hội – giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Làng thiếu niên Thủ Đức.

Bản kiểm điểm phải gửi cho tổ công tác trước 2 ngày, tính đến ngày họp kiểm điểm.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng giao cho Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Trưởng phòng bảo trợ xã hội, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và Chánh văn phòng Sở chủ trì họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu Giám đốc Sở dẫn đến các sai phạm, thiếu sót đã được nêu tại kết luận thanh tra.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 11-5, Thanh tra TP.HCM đã thông báo kết luận thanh tra các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động – thương binh và xã hội cùng một số đơn vị trực thuộc sở.

Qua đó, Thanh tra TP phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót như: Việc thu chi tiền, hiện vật từ thiện; Công tác quản lý giáo dục học viên trại cai nghiện; Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…

Đáng lưu ý, cơ quan thanh tra phát hiện từ năm 2018 đến hết tháng 4-2019 Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã để ngoài sổ sách tiền, hiện vật nhận từ thiện quy giá trị là hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó hơn 760 triệu đồng đã được chia chác cho cán bộ, nhân viên của trung tâm. Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng hơn 751 triệu đồng…

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan