Thứ được xem là rác, trước vứt đi nay thành “mỏ tiền“ vẫn không đủ bán

Thứ được xem là rác, trước vứt đi nay thành “mỏ tiền“ vẫn không đủ bán
Mặc dù nhu cầu lớn song nguồn cung của lõi ngô lại ít và không có nhiều để bán.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan