Trồng thứ gai chi chít, 3 năm ra quả/lần, người đàn ông bí mật “ôm mỏ tiền“

Trồng thứ gai chi chít, 3 năm ra quả/lần, người đàn ông bí mật “ôm mỏ tiền“
Ở thời điểm trái này được giới thiệu, người đàn ông 32 tuổi này nắm giữ bí mật về giống, không ai có được.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan