Tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là ‘ngọn đuốc soi đường’ đất nước

Tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là ‘ngọn đuốc soi đường’ đất nước - Ảnh 1.

Người dân xúc động khi nghe về cuộc đời, sự nghiệp của Người mỗi khi về thăm quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An – Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 8-5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ sự vận động sáng tạo, bổ sung quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết luận hội thảo, ông Võ Văn Thưởng – trưởng Ban Tuyên giáo trung ương – đánh giá các tham luận tập trung phân tích sâu sắc những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta đi tới thắng lợi ngày càng to lớn hơn.

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng và dân tộc ta. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, ông Thưởng khẳng định.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan