Vệ sinh, khử khuẩn trường học như thế nào là đúng cách?

Vệ sinh, khử khuẩn trường học như thế nào là đúng cách?
Bộ Y tế vừa có hướng dẫn khử khuẩn trước khi học sinh quay lại trường và trong thời gian học sinh học tại trường.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan