Choáng ngợp với vườn cây “ăn sương, uống gió” cả chục tỷ đồng của lão nông Hà Thành

Choáng ngợp với vườn cây “ăn sương, uống gió” cả chục tỷ đồng của lão nông Hà Thành
Những người đam mê về loại hoa chỉ “ăn sương, uống gió” này nhận định vườn phong lan của lão nông Hà Nội này lên tới cả chục tỷ đồng.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan