Địa phương có mức sinh thấp: sinh đủ hai con được hỗ trợ giảm thuế thu nhập, mua nhà ở xã hội

Địa phương có mức sinh thấp: sinh đủ hai con được hỗ trợ giảm thuế thu nhập, mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ – TP.HCM – Ảnh: DUYÊN PHAN

Nội dung trên được nêu trong quyết định về “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Mục tiêu đến năm 2030 tăng 10% tổng tỉ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp; giảm 10% tổng tỉ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế.

Bãi bỏ ngay các chính sách khuyến khích sinh ít con

Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi. Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp với đặc điểm mức sinh của các địa phương.

Địa phương có mức sinh cao, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng không có người sinh con thứ ba trở lên; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm phương tiện tránh thai…

Địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, khuyến khích sinh đủ hai con. Mở rộng thực hiện các chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng sinh con, nuôi dạy con; đồng thời có chính sách không khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn và sinh ít con.

Các nhiệm vụ, hoạt động cần ưu tiên thực hiện ngay là bãi bỏ các quy định liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên. Hỗ trợ, khuyến khích sinh đủ hai con như tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình.

Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em; xây dựng mô hình quản lý, phát triển kinh tế gia đình.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con

Phát triển các câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi…

Xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ. Thí điểm, nhân rộng các dịch vụ thân thiện với người lao động như đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sĩ gia đình…

Đặc biệt, hỗ trợ phụ nữ mang thai, sinh con và sinh đủ hai con: Tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con; giảm thuế thu nhập cá nhân; miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình.

Với gia đình sinh đủ hai con được hỗ trợ, khuyến khích mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên vào trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em, phát triển kinh tế gia đình…

Ngoài ra là các giải pháp như mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hệ thống thông tin quản lý, hợp tác quốc tế.

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan