Người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ ra sao?

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 21:00 PM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đây là cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ cho hơn 20 triệu đối tượng bị ảnh hưởng do dịch.Người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ ra sao? - 1

Chính phủ ban hành quy định về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Theo quyết định, thời gian thực hiện quyết hỗ trợ cho nhóm đối tượng chỉ kéo dài tối đa 10 ngày. Điều kiện cụ thể với từng nhóm hỗ trợ như sau:

Với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do), điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4 -30/6/2020. Cư trú hợp pháp tại địa phương.

Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Quyết định cũng bổ sung, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, mức hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này là 1 triệu đồng/ tháng.

Đối với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 – 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 – 1/6/2020.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh: Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ theo quy định là 1 triệu đồng/hộ/tháng.

Nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:

Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng lại không đủ điều kiên hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ theo quy định là 1 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-anh-huong-boi-dich-covid19-duoc-ho-tro-ra-sao-1648460….

Dịch Covid-19 tối 25/4: Phân biệt giới tính giữa đại dịch, thị trưởng Nhật bị phản ứng dữ dội

Cho rằng nữ giới đi mua sắm mất nhiều thời gian hơn nên trong thời kỳ dịch Covid-19, thị trưởng Osaka (Nhật Bản) khuyên…

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan