Thanh tra phát hiện nhiều nhà đất cho thuê không qua đấu giá tại Củ Chi

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng ngân sách, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018.

Theo đó, trong việc quản lý thu từ việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, có 81 địa chỉ đang cho thuê, chủ yếu là đất nông nghiệp công ích, tại UBND các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ không thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định.

UBND huyện Củ Chi cần tiếp tục rà soát lại việc quản lý, sử dụng, cho thuê tại 371 địa chỉ nhà, đất đang để trống, cho thuê không qua đấu giá, đang tranh chấp hoặc chưa rõ pháp lý để đề xuất UBND TP phương án xử lý, sắp xếp lại phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tránh lãng phí và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi đã trích 40% tiền thu được từ việc cho thuê nhà sở hữu nhà nước năm 2011 và năm 2012 với tổng số tiền là hơn 272 triệu đồng, dù không phát sinh chi phí liên quan nên phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Tại UBND xã Nhuận Đức phát sinh việc để tiền ngoài sổ sách kế toán; không đối chiếu sổ quỹ và tài khoản tiền mặt, kiểm quỹ tiền mặt cuối kỳ; thanh toán đối với các chứng từ chi không đủ điều kiện thanh toán, cần giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục kiểm tra để kết luận, xử lý.

Các vi phạm, thiếu sót, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện Củ Chi và các phó chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách, trưởng phòng tài chính – kế hoạch, trưởng các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã được kiểm tra, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi theo từng thời kỳ liên quan.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thống nhất kết luận thanh tra, giao chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo UBND huyện Củ Chi; các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra…

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan