Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách tiền, hiện vật từ thiện

Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách tiền, hiện vật từ thiện - Ảnh 1.

Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách tiền, hiện vật từ thiện- Ảnh:TL

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã đồng ý với nội dung kết luận thanh tra số 2 ngày 10-3-2020 của thanh tra TP về thanh tra các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng một số đơn vị trực thuộc sở. Từ đó chỉ đạo cụ thể: 

Giao cục trưởng cục thuế TP chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thực phẩm Vàng.

Giao giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội, thanh tra TP… thanh tra làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè qua các thời kỳ.

Giao giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Trước đó, UBND TP giao thanh tra TP tổ chức thanh tra đối với các đơn tố cáo những tồn tại ở Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng một số đơn vị trực thuộc sở này.  

Link nguồn bài viết

Bài viết liên quan